ÎNSCRIEREA LUCRĂRILOR DE ILUSTRAȚIE DIGITALĂ 2-16 MAR

Concursul Illustro:Student este dedicat studenților și masteranzilor cu specializările grafică. În cadrul acestui concurs, profesorii care predau materia grafică digitală, din toate instituțiile de învățământ superior din țară, vor fi invitați să înscrie pe site-ul dedicat concursului illust.ro lucrările de ilustrație digitală, realizate de studenți pentru examenul de semestru 1, 2020.

Popular Post