REGULAMENT DE ORGANIZARE

Faza de premiere și expunere a lucrărilor de artă vizuală selectate
în Concursul Național de Artă Illustro: STUDENT
Ediția Întâi, 2020

 

 

Salt la capitolul: TematicaEtapele de DesfășurareCondiții de ParticipareCondiții de Depunere LucrăriPremiile ConcursuluiModalitatea de Evaluare

 
Cap. I. Descriere Generală și desfășurarea Concursului

Art.1. Asociația Făuritori, prin Proiectul Cultural Contemporanii, denumită în continuare Organizatorul, organizează și implementează prima ediție din anul 2020 a Concursului Național de Artă intitulat „Illustro: Student”, denumit în continuare Concursul, parte din seria concursurilor dintre facultățile de arte românești.

Art.2. Concursul, a cărui menire este de a promova tinerele talente din rândul studenților și masteranzilor din facultățile de arte din România, va cuprinde două etape distincte, corelate cu perioadele de desfășurare a sesiunilor facultăților.

Art.3. Prezentul Regulament stabilește principiile și procedurile de organizare ale Concursului, etapa de selecție, jurizare, premiere și expunere a lucrărilor depuse.

Art.4. Scopul fundamental care generează și guvernează organizarea Concursului îl reprezintă promovarea excelenței artistice, a cotei înalte a calității și a viziunii personale, o invitație deschisă viitorilor artiștilor vizuali profesioniști, studenți sau masteranzi, cu vârsta de peste 18 ani, cu cetățenie română.

Art.5. În vederea îndeplinirii scopului Concursului, concurenții vor avea posibilitatea să își depună online fotografia lucrării propuse pe platforma de concurs Illust.ro, vor fi constituite o Comisie de Selecție a lucrărilor și un Juriu, ce vor nota, respectiv premia, lucrările selectate. Sponsorii ediției sunt Wacom, lider mondial în tablete grafice, display-uri interactive și dispozitive cu interfață intuitivă, Gemini Solutions, Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești. 

Art.6. Încărcarea lucrărilor depuse de concurenți în Concurs, precum și verificarea statutului fazelor acestora, se vor putea consulta, pe pagina platformei, din profilurile personale create. Schimbarile statutului fotografiilor cu lucrările depuse, precum și selecția finală, vor fi semnalizate automat printr-un email fiecărui concurent în parte. De asemenea, conform prevederilor prezentului Regulament, selecția finală și lucrările premiate vor fi publicate pe paginile Illust.ro, ale facultăților participante și a partenerilor media și instituționali.

Art.7. Lucrările propuse depuse de participanți, după validarea manuală a depunerii, vor trece printr-o etape de jurizarea a lucrărilor selectate. Verificările și sesiunea de Jurizare vor fi efectuate de către 4 membri, plus asistenți, parte din corpul profesoral al departamentelor de grafică ale facultăților implicate în Concurs.

Art.8. Lucrările selectate vor fi prezentate și promovate în format digital, tip galerie de imagini, precum și fizic, reunite în cadrul Expoziției Concursului Național de Artă „Illustro: Student”, denumită în continuare Expoziția, ce se va organiza în aprilie-mai 2020, în spațiul expozițional Sala Mare a Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru, nr. 38, București 011824.

Cap. II. Tematica și etapele de desfășurare

Art.9. Nu exista o tema impusă în cadrul Concursului, temele fiind deja alese pentru lucrările de semestru de către profesorii departamentelor de grafică ale facultăților participante. Lucrările vor fi de ilustrație digitală, respectiv cele realizate special ca lucrări de semestru, sesiunea universitară, februarie 2020.

Art.10. Datele de desfășurare ale Concursului:

OPEN CALL PARTICIPARE UNIVERSITĂȚI DE ARTE DIN ROMANIA (06-27 IAN, 2020) ȘI PARTENERIATE INSTITUȚIONALE (13 IAN-29 FEB, 2020)

ÎNSCRIEREA LUCRĂRILOR DE SEMESTRU ÎN CONCURS, PROPUSE DE REPREZENTANȚII CADRELOR UNIVERSITARE DIN DEP. DE GRAFICĂ (03 MAR-25 MAI, 2020)

JURIZAREA ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI EXPOZANȚILOR CONCURSULUI, CATEGORIA ILUSTRAȚIE DIGITALĂ (IUN 2020)

CAMPANIA ÎN MEDIA A EVENIMENTULUI EXPOZIȚIONAL LA BUCUREȘTI, VERNISAJ ȘI DECERNARE PREMII (DATĂ COMUNICATĂ ULTERIOR)

Cap. III. Condiții de participare, Categorii și Secțiuni

Art.11. Concursul, organizat în baza prezentului Regulament, este un concurs exclusiv pentru studenți și masteranzi, fără taxă de participare, vârsta de peste 18 ani, cu cetățenia română.

Art.12. Prin participarea la Concurs se presupune că participanții au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.13. Nu pot participa la Concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajați ai Organizatorilor, membrii comisiei de selecţie sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociații din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecție dețin funcţii de conducere.

Art.14. Participanții în concurs vor putea depune lucrări exclusiv de ilustrație digitale.

Cap. IV. Lucrările Depuse și Lucrările Selectate

Art. 15. În Concurs sunt admise Lucrări Depuse ce au participat în cadrul lucrărilor de examen de semestru, în sesiunea semestrului 1, ale Universitatea Națională de Artă din București, Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte și Design - Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Arte Vizuale și Design - George Enescu Iași.

Art.16. Participantul va putea depune în concurs o singură lucrare, prin încărcarea în Formularul de Depunere, a imaginii lucrării sau a unei fotografii a lucrării (realizată în condiții acceptabile de lumină și claritate, dintr-o perspectivă frontală), de dimensiune minimă 100Kb, maximă de 2Mb, într-unul din formatele digitale JPG, JPEG sau PNG. Lucrarea depusă va fi parietală, plană, realizată dintr-o singură suprafață, pentru forma dreptunghiulară, dimensiunea laturii maxime de 100 cm sau minime de 50 cm. 

Art.17. Lucrările Selectate pentru expoziția Concursului vor fi marcate obligatoriu pe verso cu următoarele informații: numele autorului, numele lucrării, dimensiuni, anul realizării, adresa completă, telefon și email. De asemenea, vor fi dotate cu sistem de prindere pentru expunere, vor necesita obligatoriu cașerarea pe un carton tip mus (mousse), prevăzut cu sistem de prindere.

Art.19. Lucrările Selectate pentru expoziția Concursului vor fi transmise personal sau prin curier, în perioada - 2020, la adresa Institutul Cultural Român din Aleea Alexandru, nr. 38, București, 011824, în atenția dl. Valentin Tuturluta Participantul va suporta cheltuielile de ambalare și de transmitere pentru lucrarea selectată, pentru a face parte din Expoziție. Ambalajul lucrărilor trebuie să fie adecvat pentru reutilizare!

Art.20. Lucrările din Expoziție se vor restitui participanților începând cu data de 08 mai 2020. Cheltuielile de transmitere a lucrărilor în afara localității București vor fi suportate de Organizatori.

Cap. V. Premiile Concursului

Art. 21. Concursul oferă 3 premii, în baza mediilor obținute de lucrările Selectate în cadrul sesiunii de notare a Juriului Concursului:

Premiul Întâi: Tableta grafica Wacom One 13 Creative Pen Display – Cod: DTC133W0B;

Premiul Doi: Tableta grafica Wacom Intuos Pro S – Cod: PTH460K0B;

Premiul Trei: Tableta grafica Wacom Intuos S, Bluetooth – Cod: CTL-4100WLK-N.

Cap. VI. Comisia de Selecție și Juriul

Art.22. Comisia de Selecție și Juriul Concursului va fi formată din cadre didactice relevante ca poziție și domeniu de competență artistică, selecționați din facultățile participanet, comisie invitată să aprecieze calitatea artistică și relevanța lucrării în contextul temei Concursului la prezenta ediție.

Vică Adorian, prof. univ. dr., decan, Facultatea de Arte și Design - UVT, Timișoara; 

Laszlo Bencze, prof. univ. dr., prorector, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca;

Modesta Lupașcu, conf. univ. dr., Universitatea de Arte și Design "George ENESCU", Iași;

Eugen Alexandru Gustea, prof. univ. dr., prorector, Universitatea Națională de Arte, București;

Ioan Gherman, lector univ. dr., Facultatea de Arte și Design - UVT, Timișoara; 

Ovidiu Croitoru, lector univ. dr., Universitatea Națională de Arte, București;

Carmen Apetrei, conf. univ. dr., Universitatea Națională de Arte, București;

Daniela Chiorean, prof. univ. dr., Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca;

Olimpia Bera, lector univ. dr., Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca;

 

Cap. VII. Modalitatea de evaluare lucrări

Art.23. Obiectivul Concursului este de a reuși să selecționeze, premieze și să prezinte publicului cele mai bune 31 de lucrări selectate, cele 3 lucrări premiate și 28 lucrări, câte top 7 lucrări din fiecare facultate, respectiv cele care expun cel mai bine vizual, artistic şi creativ, temele alese în cadrul sesiunii din semestrul 1.

Art.24. Juriul va nota, în perioada 17 - 31 martie 2020, lucrările depuse (validate) cu note de la 1 la 10, rezultând un top al mediilor notelor atribuite de către cei 4 membri. Principiul constă în selectarea în Concurs a primelor 31 de lucrări, pentru ca toate facultățile să fie egal reprezentate.

Art.25. Departajarea lucrărilor ce vor avea aceeași medie după sesiunea de jurizare va genera o nouă sesiune de clasificare a acestora.

Cap. VIII. Responsabilităţile organizatorilor, participanților și câştigătorilor

Art.26. Organizatorii sunt responsabili pentru buna desfăşurare a Concursului şi pentru aplicarea regulilor de desfăşurare până la finalul Concursului.

Art.27. Organizatorii sunt responsabili cu organizarea Expoziţiei şi a evenimentului de decernare a premiilor.

Art.28. Organizatorii sunt responsabili cu înştiinţarea participanţilor despre Concurs prin platforma creată online, legat de fiecare etapă a Concursului, inclusiv, în limita programului publicat, să ofere informaţii participanţilor şi pe orice altă cale de comunicare, mail sau telefonic, despre etape sau modificări ale Concursului sau chestiuni particulare care ţin de fiecare concurent în parte.

Art.29. Organizatorii sunt obligaţi să ofere premiile câştigătorilor şi promovarea lucrărilor așa cum este specificat la Cap. IV., dar își rezervă dreptul de a invalida lucrările care conțin elemente ilegale, amenințătoare, abuzive, jignitoare, defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau care pot ridica obiecții de orice fel, ce încurajează comportamente care sunt considerate fapte penale, care pot atrage răspunderea civilă sau care încalcă în orice alt mod legea națională.

Art.30. Participanţii sunt obligaţi să respecte regulile Concursului pe toată durata Concursului și își asumă pe propria răspundere pentru paternitatea realizării-creării lucrării depuse, aceasta fiind de drept ale autorului care le semnează.

Art.31. Participanţilor li se recomandă să trimită lucrările respectând cerinţele Concursului şi să îşi asume responsabilitatea împachetării lucrărilor alese sau câştigătoare ale Concursului, pentru Expoziţie, cu cel mai mare nivel de siguranţă posibil.

Art.32. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea deteriorării, pierderii sau distrugerii lucrărilor din cauza transportului, a împachetării incorecte sau a terților (curier, persoane de legătură, etc).

Art.33. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea actelor de vandalism sau de distrugere a lucrărilor în cadrul şi pe durata Expoziţiei.

Cap. IX. Dispoziţii generale

Art.39. Organizatorii au dreptul de utilizare a informațiilor personale ale artiștilor, a informațiilor transmise de aceștia, precum și a imaginilor lucrărilor depuse în Concurs, în cadrul programelor TV, în presa scrisă, pe Internet, în materiale tipărite, etc.

Art.40. Organizatorii vor solicita copii după CI și alte date financiare personale pentru întocmirea actelor de premiere și pregătire a viramentele aferente. De asemenea, vor putea solicita acte doveditoare ce ar putea valida înscrierea participantul, declarații pe propria răspundere, etc.

Art.41. Organizatorii pot refuza acordarea premiilor sau expunerea lucrărilor fizice care, în comparație cu imaginea lucrării depuse în Concurs, sunt diferite sau modificate. În cazul în care lucrarea se numără printre cele premiate, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula acesteia statutul de lucrare premiată și să desemneze câștigătoare următoarea lucrare, în ordinea mediilor obținute.

Art.42. Lucrările expuse pot fi comercializate și pe etichete pot fi expuse prețurile de achiziție, la solicitarea autorilor, cu respectarea legislației în vigoare, dar fără a periclita integritatea Expoziției pe perioada de desfășurare a acesteia, conform contractului de cedare a drepturilor. 

Art.43. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica unilateral Regulamentul Concursului, pentru a asigura buna desfășurare a proiectului.

Art.44. Materialele ce vor însoți lucrările transmise pentru a face parte din Expoziție: [CONTRACT DE CEDARE DREPTURI EXPUNERE LUCRARE], [ETICHETA DESTINATAR]